Pnömatik Küresel Vanalar

Hakan Hidrolik

KÜRESEL VANALAR
İçerisinden geçen akışkanı kontrol etmek için içerisinde boş, delikli ve döner bir küre top sistemi olan vanalardır. Endüstri, gıda, doğal gaz, ısıtma soğutma hatları, vb. alanlarda yaygın olarak kullanımı vardır. 

KÜRESEL VANA ÇEŞİTLERİ 
✧ Mini vanalar 
✧ Hidrolik vanalar
✧ Flanşlı vanalar
✧ Motorlu vanalar
✧ Tam geçişli vanalar


BALL VALVES
They are valves with an empty, perforated and rotating spherical ball system in order to control the fluid passing through them. Industry, food, natural gas, heating cooling lines, etc. are widely used in the fields.

BALL VALVE TYPES
✧ Mini valves
✧ Hydraulic valves
✧ Flanged valves
✧ Motorized valves
✧ Full bore valves


 

+90 (326) 755 4848

info@hakanhidrolik.com.tr

Hızlı Talep Formu

Whatsapp ✆ +90 (536) 138 68 15

GÖNDER